humanizować


humanizować
humanizować {{/stl_13}}{{stl_8}}cz. ndk Ia, humanizowaćzuję, humanizowaćzuje, humanizowaćany {{/stl_8}}– zhumanizować {{/stl_13}}{{stl_8}}dk Ia {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wprowadzać w życie przesłanki i ideały humanizmu, uważając sprawy człowieka za najistotniejsze; czynić coś bardziej humanitarnym, ludzkim': {{/stl_7}}{{stl_10}}Humanizować życie. Humanizować stosunki międzyludzkie. Zhumanizować stosunki w armii. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'podkreślać rangę i znaczenie nauk humanistycznych, przeciwstawiając się zagrożeniom wolności, godności i indywidualności człowieka, związanymi z technicyzacją i biurokratyzacją życia': {{/stl_7}}{{stl_10}}Humanizować technikę. Zhumanizować służbę zdrowia. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • humanizować — ndk IV, humanizowaćzuję, humanizowaćzujesz, humanizowaćzuj, humanizowaćował, humanizowaćowany 1. «nadawać znaczenie sprawom człowieka, uważać je za nadrzędne w stosunku do innych; czynić coś bardziej ludzkim, humanitarnym» Humanizować życie. ∆… …   Słownik języka polskiego

  • humanizowanie — n I rzecz. od humanizować …   Słownik języka polskiego

  • zhumanizować — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}humanizować {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień